ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 2024 ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG!

17/07/2024

Vào ngày 27/06/2024, tại Tầng 4 – Tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh; ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Công nghệ Tiên Phong đã được tổ chức thành công. Trong đó, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024, báo cáo tiến trình vụ kiện VETC, và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2024-2028. 

Kế hoạch lãi ròng 25 tỷ đồng

Dựa vào kết quả hoạt động năm tài chính 2023 (01/04/2023-31/03/2024) và nhu cầu sử dụng vốn trong thời gian tới, HĐQT trình ĐHĐCĐ không chi trả cổ tức năm 2023 và hủy kế hoạch thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thông qua kế hoạch doanh thu 750 tỷ đồng và lãi ròng 25 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức năm 2024 dự kiến từ 8% trở lên. So với thực hiện năm trước, mức lãi ròng ước tăng 234%.

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Doanh thu thuần hợp nhất

750 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ

(không bao gồm lợi nhuận bất thường phát sinh trong kỳ kinh doanh)

25 tỷ đồng

Cổ tức dự kiến năm 2024

                               >= 8%

Báo cáo tiến trình vụ kiện VETC

Ngoài ra, đại hội còn được báo cáo về kết quả vụ kiện đối với Công ty TNHH Thu phí tự động VETC. Đây là kết quả dư nợ của nhiều năm trước dồn lại, trong năm 2023 ITD đã trích lập dự phòng gần 50 tỷ đồng đối với khoản nợ khó đòi của VETC và đã khiến ITD Group lỗ nặng 58,5 tỷ đồng. 

Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực rất lớn trong việc thu hồi nợ khó đòi, nhất là đối với khoản nợ của VETC, ITD đã dồn hết nguồn lực cho khoản nợ trên bằng chứng là ITD đã thắng kiện với kết quả của Bản án tuyên: Buộc VETC phải trả cho ITD Group tổng số tiền gần 90,7 tỷ đồng, trong đó số tiền nợ gốc là gần 60 tỷ đồng và lãi chậm trả là hơn 30,7 tỷ đồng. Ngoài ra, VETC phải tiếp tục thanh toán tiền lãi kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thanh toán xong.

Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2024-2028

Dù còn 01 năm nữa mới kết thúc nhiệm kỳ 2021-2025 nhưng ITD vẫn quyết định miễn nhiệm 08 thành viên HĐQT, bao gồm 01 người đã có đơn từ nhiệm từ ngày 21/05/2024 là ông Đinh Hoài Châu. Công ty đã bầu lại 05 thành viên bao gồm 01 thành viên độc lập cho nhiệm kỳ 2024-2028 cùng với phương châm hành động là "Tinh gọn - Chuyên nghiệp - Quyết liệt”

Theo văn bản đề cử từ 04 nhóm cổ đông gửi về công ty trước Đại hội, mỗi nhóm sở hữu trên 10% đề cử 04 người cũ tiếp tục ngồi vào HĐQT gồm:

 1. Thành viên HĐQT Nguyễn Hữu Dũng (sinh năm 1971) được đề cử bởi nhóm cổ đông sở hữu 10.34%. Ông Dũng hiện làm Thành viên HĐQT công ty con CTCP Tư vấn và Phát triển phần mềm Larion; Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty con CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu; Chủ tịch HĐTV công ty con gián tiếp Công ty TNHH Global – Sitem; Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Tánh Linh (đơn vị đề cử).

 2. Phó Chủ tịch HĐQT Mai Hoài An (1973) (sở hữu 8.27%) cùng em gái là bà Mai Thị Quỳnh Trang (nắm 1.92%) đề cử ông An tiếp tục làm Thành viên HĐQT ITD. Ông An đang làm Phó Chủ tịch ITD; Thành viên HĐQT công ty liên kết CTCP Intelnet; Ủy viên ban chấp hành hội tin học TPHCM (HCA).

 3. Tổng Giám đốc Nguyễn Vĩnh Thuận (1978) được đề cử bởi 4 cổ đông sở hữu 10.12%. Hiện ông đang làm Thành viên HĐQT ITD; Chủ tịch HĐQT công ty con CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu.

 4. Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Trung (1976) (sở hữu 5.98%) cùng vợ là bà Lê Thị Hồng Trang (nắm 4.22%) tiếp tục đề cử ông Trung vào HĐQT ITD. Ông Trung còn làm Chủ tịch HĐQT công ty con CTCP Tư vấn và Phát triển phần mềm Larion; Chủ tịch HĐQT công ty con CTCP Công nghệ Tự động Tân Tiến; Giám đốc CTCP Công nghệ Thành Thiên.

Duy nhất ông Đinh Thế Hiển (1961) là người mới, được đề cử bởi 6 cá nhân sở hữu tổng cộng 10.01%. Ông Hiển hiện đang làm Viện trưởng Viện nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng; Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư cổ phiếu và trái phiếu Manulife.

Chia sẻ tại ngày ra mắt, ông Hiển cho rằng các công ty công nghệ, sản xuất phần mềm hiện nay còn hạn chế. Doanh số năm nay của ITD chỉ là sự khởi đầu, nhưng với tiềm năng của lĩnh vực này trong nhiều năm tới thì có thể gấp 10 lần. “Như FPT đã kiếm được mấy chục ngàn tỷ, mình chỉ cần 1% cũng được vài ngàn tỷ rồi”, ông nói đồng thời kỳ vọng trong thời gian tới sẽ có thêm các doanh nghiệp công nghệ như ITD được niêm yết trên sàn.

Với kết quả bầu cử tại Đại hội thì 05 thành Viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 là:

 1. Ông Mai Hoài An 
 2. Ông Nguyễn Ngọc Trung
 3. Ông Nguyễn Hữu Dũng
 4. Ông Nguyễn Vĩnh Thuận
 5. Ông Đinh Thế Hiển

Đại hội cũng thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Mai Ngọc Phượng kể từ ngày 01/08/2023 theo đó thành viên BKS của ITD còn lại 3 thành viên gồm:

 1. Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – Trưởng BKS
 2. Bà Đỗ Thị Thu hà – Thành viên BKS
 3. Bà Trần Thị Thu Tâm – Thành viên BKS

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ITD 2024 được diễn ra thành công tốt đẹp, với tỉ lệ tham dự 72.56% tương ứng với tổng số cổ phiếu tham dự là 17.801.727 cổ phiếu.