GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

 

Những hệ thống mang tính kế thừa và phần mềm được xây dựng sẵn đều có ưu điểm nhất định. Tuy nhiên, các công ty đang trên đà phát triển sẽ cần nhiều hơn thế - họ cần một giải pháp được tùy chỉnh theo thực trạng doanh nghiệp. ITD cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến phát triển ứng dụng và phần mềm công nghệ; bảo đảm chất lượng, bảo trì phần mềm và nhiều dịch vụ tư vấn giải pháp công nghệ khác, từ đó giúp doanh nghiệp đạt được thành công mong đợi. 
 

  • icon-checked Phát triển phần mềm tùy chỉnh
  • icon-checked Kiểm soát chất lượng phần mềm 
  • icon-checked Bảo trì ứng dụng
  • icon-checked Dịch vụ tích hợp API và hệ thống
  • icon-checked Triển khai phần mềm
Phần mềm

“Your challenges, our passion”

Liên hệ tư vấn

 

 

Dự án tiêu biểu

Xem thêm