Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Công Nghệ Tiên Phong 2023

11/12/2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 2023 ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG!

 

Đại hội cổ đông

Đại Hội Đồng Cổ Đông ITD

Vào ngày 29/06/2023, tại Tầng 4 – Tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh; ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Công nghệ Tiên Phong đã được tổ chức thành công. Trong đó, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, giải đáp về vấn đề công nợ và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

 

Không gian ĐHĐCĐ ITD 2023

Kế hoạch lãi ròng 25 tỷ đồng

Thông qua kế hoạch doanh thu 750 tỷ đồng và lãi ròng 25 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức năm 2023 dự kiến từ 10% trở lên. So với thực hiện năm trước, mức lãi ròng gấp gần 6 lần.

Dựa vào kết quả hoạt động năm tài chính 2022 (01/04/2022-31/03/2023) và nhu cầu sử dụng vốn trong thời gian tới, HĐQT trình ĐHĐCĐ không chi trả cổ tức năm 2022.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của ITD

Bầu bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS.

Đầu nhiệm kỳ 2022, HĐQT ITD có 7 thành viên. Nhưng sau đó, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đức Thắng và Thành viên HĐQT Mạc Quang Huy từ ngày 28/07/2022. Số lượng cần bầu mới tại ĐHĐCĐ 2023 là ba thành viên.

Cụ thể gồm ông Mai Hoài An, ông Nguyễn Ngọc Trung, ông Trần Bằng Việt (thành viên HĐQT độc lập) trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025. Đây là ba thành viên được nhóm cổ đông lớn sở hữu gần 7.4 triệu cp, chiếm 30.12% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty đề cử.

Bà Doãn Thị Bích Ngọc (CTHĐQT ITD) phát biểu

Ông Mai Hoài An (sinh năm 1973), có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) và thạc sỹ luật. Từ 2005 – 2008, ông là Phó Tổng Giám đốc Công ty TMA Solutions, từ năm 2008 đến nay ông là Chủ tịch HĐQT Công ty IMT Solutions, từ năm 2019 đến nay ông còn là Thành viên HĐQT CTCP Sharework. Ngoài ra, ông còn là Ủy viên Ban chấp hành hội tin học TPHCM. Số cổ phiếu ITD vị này đang nắm giữ là hơn 2 triệu cp.

Ông Nguyễn Ngọc Trung (sinh năm 1979), có bằng kỹ sư điện – điện tử.Từ năm 2003 – 2008 ông là Senior Sales Manager Công ty TNHH Siemens Vietnam; từ năm 2008 – 2017 ông là Giám Đốc CTCP Công nghệ Tự động Tân Tiến, năm 2013 ông là Thành viên HĐQT CTCP Công nghệ Tiên Phong và là Chủ tịch HĐQT CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu từ năm 2015. Từ 07/2017 cho đến nay, ông làm Giám đốc CTCP Công nghệ Thành Thiên. Số cổ phiếu ITD đang nắm giữ là gần 1.5 triệu cp.

Ban Kiểm Phiếu ITD

Ông Trần Bằng Việt (sinh năm 1977), ông có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh. Năm 1999 – 2007, ông là lập trình viên rồi đến Senior Manager tại TMA Solutions. Năm 2007 – 2010, ông là Tổng Giám đốc Mai Linh Taxi. Năm 2010 – 2015, ông là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Le&Associates. Ngoài ra, từ năm 2009 cho đến nay, ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đông A Solutions.

Về thành viên trúng cử BKS, bà Trần Thị Thu Tâm (sinh năm 1980), có bằng thạc sỹ tài chính doanh nghiệp. Bà từng là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư phía Nam của Chứng khoán MB và Chứng khoán Maritime (nay là Chứng khoán KB Việt Nam – KBSV). Từ 2018 – 2020 bà là Thành viên HĐQT CTCP Giải pháp Công nghiệp Thuận Thiên. Từ năm 2016 đến nay là Giám đốc điều hành và Thành viên HĐQT CTCP TT Capital. Từ năm 2021, bà còn là Thành viên HĐQT CTCP Công nghệ Thành Thiên; từ năm 2019 là Thành viên HĐQT kiêm giám đốc điều hành CTCP Nado Dona.

Bà Tâm được nhóm cổ đông lớn sở hữu 14.29% tổng số cp công ty đang lưu hành, tương đương gần 3.5 triệu cp gồm ông Mai Hoài An và ông Nguyễn Ngọc Trung.

Ông Lâm Thiếu Quân (TV HĐQT ITD) – Bà Doãn Thị Bích Ngọc (CTHĐQT ITD) – Ông Nguyễn Vĩnh Thuận (TGĐ ITD)

Ngoài ra, đại hội đã không thông qua ba nội dung số 15, 16 và 17 mà thống nhất tách ra để biểu quyết từ kiến nghị số 1 của nhóm cổ đông lớn. Kiến nghị số 2 của nhóm cổ đông lớn về việc bầu lại toàn bộ HĐQT Công ty đã không được thông qua để đưa vào chương trình nghị sự ở đầu chương trình (tỷ lệ không tán thành hơn 82%).

Đại Hội Cổ Đông ITD 2023 được diễn ra thành công tốt đẹp, với tỉ lệ tham dự 71.12% tương ứng với tổng số cổ phiếu tham dự là 17.502.701 CP.