GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN

 

ITD GROUP cung cấp các giải pháp công nghệ dẫn đầu trên nền tảng blockchain hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết hiệu quả và tiên tiến nhất các bài toán kinh doanh đặc biệt ở lĩnh vực Fintech. 

 

Với một nền tảng blockchain layer 1 toàn diện, chúng tôi khẳng định luôn sẵn sàng cơ sở hạ tầng và giao thức tối ưu nhất cho việc xây dựng ứng dụng và dịch vụ cho doanh nghiệp. 
 

  • icon-checked MemBee - Nền tảng xây dựng quan hệ khách hàng thân thiết (LaaS)
  • icon-checked Ecomnet - Nền tảng truyền thông chiến lược
  • icon-checkedOmnichain - Blockchain as a Service (BaaS) 
Blockchain

TIÊN PHONG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
HIỆU QUẢ NHẤT CHO DOANH NGHIỆP

Liên hệ tư vấn

Dự án tiêu biểu

Xem thêm